help me!

jar·gon (het; o; meervoud: jargons);

onbegrijpelijke vaktaal

verklaring

lay-out

De schets, het stramien, het ontwerp of hoe je pagina eruit moet zien.