help me!

Privacybeleid

Drukkerij Zwartopwit nv neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Deze verklaring bevat het algemeen beleid van Drukkerij Zwartopwit nv op het vlak van gegevensverwerking en we leggen hierin uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Het privacybeleid van Zwartopwit is bijgewerkt op 25 mei 2018.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Drukkerij Zwartopwit nv, Grensstraat 9 te 2270 Herenthout.

Indien je vragen hebt bij deze verklaring of het beleid, dan kan je steeds contact opnemen met onze Data Protection Officer via dpo@zwartopwit.be.

Als deze vragen verder gaan dan een algemene vraag om inlichtingen, dan dien je je te identificeren. Zodoende zijn wij zeker dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekt wordt.

Hieronder vind je een overzicht van hoe wij jouw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wanneer vindt de verzameling en verwerking plaats?

Ben je een klant of prospect?
Dan verzamelen wij jouw gegevens wanneer je:

  • je contractueel aan ons verbindt;
  • je als gebruiker aanmeldt op onze website;
  • je inschrijft op onze nieuwsbrief;
  • een contactformulier invult;
  • informatie, een stalenpakket of een offerte aanvraagt;
  • op een andere manier contact met ons opneemt.

Ben je een leverancier?
Dan verzamelen wij jouw gegevens wanneer je:

  • je contractueel aan ons verbindt;
  • antwoordt op een prijsvraag;
  • een contactformulier invult of ons een brochure bezorgt;
  • op een andere manier contact met ons opneemt.

Voor het verzamelen van gegevens gebruiken wij zowel papieren als digitale documenten en formulieren.

Tenslotte maakt onze website gebruik van cookies. Hiermee worden enkel anoniem gegevens verzameld over de activiteiten op onze website. Meer informatie hierover kan je terugvinden in ons cookiebeleid zie www.zwartopwit.be/pages/cookiebeleid.

Over welke gegevens gaat het?

Het betreft persoonsgegevens die jij meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de diensten waarvoor je op ons een beroep doet. Hieronder vind je een overzicht:

Het opmaken van offertes en het verwerken en uitleveren van jouw bestelling:
Voor het opmaken van offertes en het verwerken van jouw bestelling hebben we je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres(sen), BTW-nummer, betaalgegevens en soms ook jouw functie en je nummerplaat nodig. Daarmee kunnen we je bestelling verwerken, bezorgen en met je communiceren over je bestelling of offerte. We geven je gegevens alleen door aan anderen als dat nodig is voor het verwerken van een bestelling, bijvoorbeeld je adresgegevens aan transporteurs. Met al onze onderaannemers aan wie we persoonsgegevens doorgeven, hebben wij gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Je account:

In My Zone op www.zwartopwit.be slaan we onder andere de volgende informatie op: jouw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, BTW-nummer, website, je favorieten en je offertes. Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over jouw eerdere bestellingen en online ontwerpen zodat je deze makkelijk kan terugvinden.

Onze klantenservice:

Je kunt met ons bellen, met ons chatten op onze website of ons vragen stellen via een sociaal mediaplatform (Facebook, Twitter,...). Wij nemen je telefoongesprekken niet op en de gegevens van inkomende telefoongesprekken worden door ons niet geregistreerd noch verwerkt. Ook je chatgegevens worden door ons niet bewaard. Wij maken wel een algemene analyse van het totale aantal chats en de gemiddelde duur van de chats zodat we onze dienstverlening indien nodig kunnen aanpassen en verbeteren. Hierbij gebruiken wij echter geen specifieke persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven:

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen en acties. Enkel je e-mailadres en je voornaam zijn verplicht. Je kunt ook de volgende bijkomende gegevens invullen: je achternaam, firma en verjaardag. Wil je van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kan je je voorkeur eenvoudig wijzigen op onze website www.zwartopwit.be.

Reviews:

Wij vinden reviews beestig! Wil je een review schrijven, kies dan zelf of je naam zichtbaar is voor andere bezoekers. Wij werken voor de verwerking van reviews samen met een externe, onafhankelijke partij die volledig conform de betrokken wetgeving handelt. Zij krijgen van ons je e-mailadres en het ordernummer van je bestelling.

Surfen op onze website:

Om onze website zo aangenaam mogelijk te maken voor jou, analyseren we het surfgedrag van bezoekers op onze website. We gebruiken hiervoor cookies en je IP-adres. Als je ingelogt bent, zien we je ook jouw e- mailadres en je naam.

Het plaatsen van een prijsvraag of bestelling door ons:
Ben je een leverancier en plaatsen we een prijsvraag of bestelling bij je, dan registreren we je naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, adres(sen), BTW-nummer en je bankgegevens. Daarmee kunnen we onze bestelling verwerken, opvolgen en betalen.

Meestal krijgen wij de betreffende gegevens rechtstreeks van jou, soms krijgen we ze van een collega van je of via een derde partij.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld en verwerkt?

De verzamelde gegevens verwerken wij in het kader van klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten - dus de uitvoering van het contract dat ons verbindt), marketing (om jou te informeren over onze diensten en evenementen), leveranciersbeheer, boekhouding, publicrelations en wettelijke verplichtingen. Wat de website www.zwartopwit.be betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van de gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken we jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw of onze opdracht.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er een evenwicht bestaat tussen jouw belangen en de onze, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens doorgegeven aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.

Voor bepaalde diensten of opdrachten kunnen ze worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen en die in directe relatie met ons staan (bv. jouw naam en adresgegevens aan transporteurs). Zij het altijd onder onze controle en nooit zonder eerst een gegevensverwerkingsovereenkomst aan te gaan met de betrokken onderaannemer.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt om jouw gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen. Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Welke rechten heeft u?

Als wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met onze marketingafdeling via marketing@zwartopwit.be.

Je kan je gegevens die wij verwerken, steeds inkijken, en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit te vragen aan onze Data Protection Officer via dpo@zwartopwit.be. Wij vragen hierbij enkel een bewijs van jouw identiteit. Dit om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Drukkerij Zwartopwit nv behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen in ons beleid zullen via onze website aan je worden gemeld.

Manu Lemeur
Zaakvoerder — 25/05/2018