help me!

jar·gon (het; o; meervoud: jargons);

onbegrijpelijke vaktaal

verklaring

nummeren

Automatisch aanbrengen van verschillende opeenvolgende nummers op een drukwerk. Zorg steeds voor voldoende ruimte in je opmaak. Vandaag zijn we in staat, om een unieke cijfer/letter-combinatie of een barcode te voorzien op uw drukwerk. (maximaal open formaat is dan A3)