help me!

jarĀ·gon (het; o; meervoud: jargons);

onbegrijpelijke vaktaal

verklaring

boren

Drukwerk voorzien van boorgaten (bvb nodig voor klasseermappen). Geef in het ontwerp steeds duidelijk aan waar er moet geboord worden.