help me!

jarĀ·gon (het; o; meervoud: jargons);

onbegrijpelijke vaktaal

verklaring