help me!

Wedstrijd #zwartopwit

Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door Drukkerij Zwartopwit nv, Grensstraat 9 te 2270 Herenthout. Personeelsleden en bestuurders van Drukkerij Zwartopwit nv worden van de wedstrijd uitgesloten.

Deelnemer

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline), ouder dan 18 jaar op het moment van de deelname, kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijdmoment. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website www.zwartopwit.be, nieuwsbrief en andere onlinekanalen (Facebook en Instagram) van ZwartOpWit.

Wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd is gratis en gebeurt enkel via Facebook en Instagram. De deelnemer dient ZwartOpWit te volgen op Facebook en/of Instagram en een zelfgemaakte foto te plaatsen van zijn/haar drukwerk dat ZwartOpWit gedrukt heeft. Hiervan maakt de deelnemer een zo originele post. De deelnemer is verplicht de hashtag #zwartopwit te gebruiken of @zwartopwit te taggen om een geldige deelname te verrichten.

De wedstrijd loopt van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2021.
Binnen deze periode zijn er 35 wedstrijdmomenten:

 • Wedstrijdmoment 1: van 1 februari 2019 tot en met 28 februari 2019.
  De winnaar wordt op 1 maart 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 2: van 1 maart 2019 tot en met 31 maart 2019.
  De winnaar wordt op 1 april 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 3: van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019.
  De winnaar wordt op 1 mei 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 4: van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019.
  De winnaar wordt op 1 juni 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 5: van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019.
  De winnaar wordt op 1 juli 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 6: van 1 juli 2019 tot en met 31 juli 2019.
  De winnaar wordt op 1 augustus 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 7: van 1 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019.
  De winnaar wordt op 1 september 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 8: van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019.
  De winnaar wordt op 1 oktober 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 9: van 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019.
  De winnaar wordt op 1 november 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 10: van 1 november 2019 tot en met 30 november 2019.
  De winnaar wordt op 1 december 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 11: van 1 december 2019 tot en met 31 december 2019.
  De winnaar wordt op 1 januari 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 12: van 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020.
  De winnaar wordt op 1 februari 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 13: van 1 februari 2020 tot en met 29 februari 2020.
  De winnaar wordt op 1 maart 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 14: van 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2020.
  De winnaar wordt op 1 april 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 15: van 1 april 2020 tot en met 30 april 2020.
  De winnaar wordt op 1 mei 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 16: van 1 mei 2020 tot en met 31 mei 2020.
  De winnaar wordt op 1 juni 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 17: van 1 juni 2020 tot en met 30 juni 2020.
  De winnaar wordt op 1 juli 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 18: van 1 juli 2020 tot en met 31 juli 2020.
  De winnaar wordt op 1 augustus 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 19: van 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020.
  De winnaar wordt op 1 september 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 20: van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.
  De winnaar wordt op 1 oktober 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 21: van 1 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020.
  De winnaar wordt op 1 november 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 22: van 1 november 2020 tot en met 30 november 2020.
  De winnaar wordt op 1 december 2020 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 23: van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020.
  De winnaar wordt op 1 januari 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 24: van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021.
  De winnaar wordt op 1 februari 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 25: van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021.
  De winnaar wordt op 1 maart 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 26: van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021.
  De winnaar wordt op 1 april 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 27: van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021.
  De winnaar wordt op 1 mei 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 28: van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021.
  De winnaar wordt op 1 juni 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 29: van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.
  De winnaar wordt op 1 juli 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 30: van 1 juli 2021 tot en met 31 juli 2021.
  De winnaar wordt op 1 augustus 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 31: van 1 augustus 2021 tot en met 31 augustus 2021.
  De winnaar wordt op 1 september 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 32: van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021.
  De winnaar wordt op 1 oktober 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 33: van 1 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2021.
  De winnaar wordt op 1 november 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 34: van 1 november 2021 tot en met 30 november 2021.
  De winnaar wordt op 1 december 2021 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 35: van 1 december 2021 tot en met 31 december 2021.
  De winnaar wordt op 1 januari 2022 bekend gemaakt.

Er wordt telkens 1 prijs verdeeld en toegekend voor elk wedstrijdmoment.

De prijs bestaat uit een waardebon van 25 euro incl. btw van zwartopwit.be. Geen enkele van de prijzen is in te ruilen tegen cash geld of andere voordelen in natura.

Winaar

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaar wordt gekozen door een jury samengesteld uit 2 personen van het marketing team van ZwartOpWit. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

De winnaar wordt gekozen op basis van de meest originele post waarmee werd deelgenomen. De winnaar zal verwittigd worden via een privébericht op Facebook of Instagram. Het deelnemende account moet dus openbaar staan. Het resultaat van de wedstrijd kan eveneens bekend gemaakt worden via Facebook of Instagram. Inzendingen kunnen gepubliceerd worden op de website van www.zwartopwit.be. De winnaar verliest het recht op zijn prijs indien hij/zij niet na 7 dagen antwoordt op het privébericht van ZwartOpWit dat hij/zij gebruik zal maken van de prijs.

Betwistingen en eventuele wijzigingen van het reglement

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.zwartopwit.be.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de inrichters uit te sluiten.

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de rechtbank van Turnhout. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar marketing@zwartopwit.be.