help me!

Wedstrijd #zwartopwit

Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door Drukkerij Zwartopwit nv, Grensstraat 9 te 2270 Herenthout. Personeelsleden en bestuurders van Drukkerij Zwartopwit nv worden van de wedstrijd uitgesloten.

Deelnemer

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline), ouder dan 18 jaar op het moment van de deelname, kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijdmoment. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website www.zwartopwit.be, nieuwsbrief en andere onlinekanalen (Facebook en Instagram) van Zwartopwit.

Wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd is gratis en gebeurt enkel via Facebook en Instagram. De deelnemer dient Zwartopwit te volgen op Facebook en/of Instagram en een zelfgemaakte foto te plaatsen van zijn/haar drukwerk dat Zwartopwit gedrukt heeft. Hiervan maakt de deelnemer een zo originele post. De deelnemer is verplicht de hashtag #zwartopwit te gebruiken of @zwartopwit te taggen om een geldige deelname te verrichten. De post moet langer dan 24u online blijven staan.

De wedstrijd loopt van 1 februari 2023 tot en met 29 december 2023.
Binnen deze periode zijn er 11 wedstrijdmomenten:

 • Wedstrijdmoment 1: van 1 februari 2023 tot en met 26 februari 2023.
  De winnaar wordt op 1 maart 2023 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 2: van 1 maart 2023 tot en met 29 maart 2023.
  De winnaar wordt op 1 april 2023 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 3: van 1 april 2023 tot en met 28 april 2023.
  De winnaar wordt op 1 mei 2023 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 4: van 1 mei 2023 tot en met 29 mei 2023.
  De winnaar wordt op 1 juni 2023 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 5: van 1 juni 2023 tot en met 28 juni 2023.
  De winnaar wordt op 1 juli 2023 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 6: van 1 juli 2023 tot en met 29 juli 2023.
  De winnaar wordt op 1 augustus 2023 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 7: van 1 augustus 2023 tot en met 29 augustus 2023.
  De winnaar wordt op 1 september 2023 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 8: van 1 september 2023 tot en met 28 september 2023.
  De winnaar wordt op 1 oktober 2023 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 9: van 1 oktober 2023 tot en met 29 oktober 2023.
  De winnaar wordt op 1 november 2023 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 10: van 1 november 2023 tot en met 28 november 2023.
  De winnaar wordt op 1 december 2019 bekend gemaakt.
 • Wedstrijdmoment 11: van 1 december 2023 tot en met 29 december 2023.
  De winnaar wordt op 1 januari 2024 bekend gemaakt.

Er wordt telkens 1 prijs verdeeld en toegekend voor elk wedstrijdmoment.

De prijs bestaat uit een waardebon van 25 euro incl. btw van zwartopwit.be. Geen enkele van de prijzen is in te ruilen tegen cash geld of andere voordelen in natura.

Winnaar

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaar wordt gekozen door een jury samengesteld uit 2 personen van het marketing team van Zwartopwit. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

De winnaar wordt gekozen op basis van de meest originele post waarmee werd deelgenomen. De winnaar zal verwittigd worden via een privébericht op Facebook of Instagram. Het deelnemende account moet dus openbaar staan. Het resultaat van de wedstrijd kan eveneens bekend gemaakt worden via Facebook of Instagram. Inzendingen kunnen gepubliceerd worden op de website van www.zwartopwit.be. De winnaar verliest het recht op zijn prijs indien hij/zij niet na 7 dagen antwoordt op het privébericht van Zwartopwit dat hij/zij gebruik zal maken van de prijs.

Betwistingen en eventuele wijzigingen van het reglement

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.zwartopwit.be.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de inrichters uit te sluiten.

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de rechtbank van Turnhout. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar marketing@zwartopwit.be.