help me!

Maak een pdf

Een drukklare pdf zorgt voor goed en feilloos drukwerk.

De makkelijkste weg om je pdf-instellingen onder controle te krijgen is onze presets te downloaden en te installeren.

Je kan ze importeren in Adobe Indesign, Illustrator of Photoshop via volgend menu: File > Adobe PDF Presets > Define

Pdf-presets

Vergeet ook niet onze kleurprofielen te installeren.

Lukt je dat niet, dan kan je natuurlijk altijd het heft in eigen handen nemen.

Maak je eigen pdf-presets

Volg de 6 stappen op deze pagina en maak zo je eigen presets:

Stap 1: General

Het belangrijkste in dit venster is de instelling van de Compatibility: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Stap 2: Compression

Hier stel je de compressie van de afbeeldingen in, die je gebruikte in je opmaak. (OPGELET! Bij opmaak op 10% van het formaat "Do not downsample" instellen) . Hierdoor krijg je een optimale combinatie van een kleine pdf en een perfect drukresultaat.

Stap 3: Marks & Bleeds

Print Marks zijn niet nodig voor onze drukkerij. Zoals je begrijpt moet wel de bleed mee gedrukt worden.

Stap 4: Output

Gebruik coated voor onze gestreken papieren, metalen en kunststoffen en uncoated voor onze ongestreken papieren.

Stap 5: Advanced

Download en installeer de transparantieinstellingen alvorens hier verder te kunnen gaan. In deze laatse stap van de pdf-presets kies je best voor GWG.

Stap 6: Safety

Laat de beveiliging af staan. Proficiat! Je bent er geraakt.
Enkel de OK-knop indrukken en klaar!