help me!

Onderstaande interne maatregelen hebben we de afgelopen tijd samengesteld. We zijn ervan overtuigd dat we door het volgen van onderstaande maatregelen zoveel en zo veilig als mogelijk aan de slag kunnen blijven.

laatst geüpdatet op donderdag 8 oktober

ik bescherm jou, jij beschermt mij

Bij verplaatsing doorheen de drukkerij, van kantoor naar productie of andersom is het dragen van een mondmasker verplicht. Voor iedereen zijn er wegwerp mondmaskers voorzien. Deze zal je aan het begin van elke week ontvangen van Sofie voor het aantal dagen dat je in de drukkerij aanwezig bent.

Het dragen van een mondmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is een van de gezonde gewoonten die ons samen beschermt tegen het virus.

vakantie naar het buitenland

Iedereen die op vakantie naar het buitenland gaat, dient een reisdocument in te vullen en aan Geert of Christel te bezorgen. Documenten kan je afhalen in de refter of hier downloaden.

Een aangepast reisadvies kan je steeds terugvinden op de site van Buitenlandse zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl

interne maatregelen

  • De gebruikelijke in-en uitgangen zijn weer van toepassing:
   • • Productiemedewerkers hoofdgebouw —> via poort 3
   • • Medewerkers XXL —> via poort 6
   • • Bureaumedewerkers hoofdgebouw —> via inkom blok A of C
  • Productiemedewerkers zetten het alarm af aan poort 3 en bureaumedewerkers aan de inkom van blok A of C. We hopen zo dat de dagelijks valse alarmen zullen stoppen.
 1. Telewerk wordt aangeraden wanneer dit kan en in overleg met je verantwoordelijk. Het gebruik van Zoom is nog steeds verboden op de toestellen van drukkerij Bulckens.
 2. De kantoren worden zoveel als mogelijk vermeden door productiemedewerkers. Heb je een kantoormedewerker nodig, bel je hem/haar op via de toestellen in de drukkerij/je eigen toestel.
 3. In de kantoren geldt niet langer het éénrichtingsverkeer. We rekenen er wel op dat je nog steeds voldoende afstand bewaart en zoveel mogelijk telefonisch met je collega’s afspraken maakt. De deuren blijven zoveel mogelijk geopend voor een goede luchtcirculatie.
 4. We kochten zowel herbruikbare als wegwerp mondmaskers aan voor iedereen die op kantoor of in de productieruimtes werkt. Je zal dit ontvangen zodra je effectief op de drukkerij komt werken. Uiteraard mag je ook voor je eigen mondmasker zorgen. De afspraken hierrond zijn de volgende:
  1. We raden het dragen van een mondmasker altijd aan. Als je het draagt, draag het correct!
  2. Op je eigen werkplaats mag je zonder mondmasker werken.
  3. Bij verplaatsing, doorheen de productieruimtes, van kantoor naar productie of andersom is het mondmasker verplicht.
  4. Werk je in de productieruimtes korter bij elkaar dan 1,5m, draag je je mondmasker.
  5. Ieder draagt zorg voor zijn eigen mondmasker (regelmatig wassen).
 5. We vragen om je zoveel als mogelijk thuis voor te bereiden op je dagtaak:
  1. Temperatuur meting is niet meer verplicht. Ook hier vragen we je om met gezond verstand om te gaan. Voel je je ziek, meld het ons.
  2. Kleed je thuis om (indien mogelijk), zodat we de kleedkamers zoveel mogelijk vermijden
  3. Zorg dat je weet welke uren je aanwezig moet zijn. Zo kunnen we zo efficiënt mogelijk werken.
 6. Was of ontsmet je handen bij binnenkomst, na een bezoek in de productie en indien nodig tussendoor nogmaals. Was tevens je handen bij vertrek.
 7. Verlucht je kantoor of de productieruimte zoveel mogelijk. Maak in de productieruimtes zoveel mogelijk gebruik van open rookluiken (indien het weer het toelaat).
 8. Ontsmet je werkplaats met de daartoe ter beschikking gestelde producten op het einde van je werkdag. Let hierbij vooral op onderdelen die vaak worden aangeraakt. Zo hou je het veilig voor je collega’s.
 9. Gemeenschappelijke transportmiddelen (transpallet/heftruck) mogen enkel gebruikt worden bij gebruik van handschoenen.
 10. In de productieruimtes en kantoren zullen voldoende ontsmettingsmiddelen, handschoenen ed ter beschikking staan om een veilige werking te bevorderen, maak er gebruik van!
 11. We zullen de lunchpauzes zoveel mogelijk spreiden over de middag. Ook in de refter creëerden we extra tussenruimte. Reinig na je lunch je plaats grondig.
 12. Enkel de noodzakelijke personen worden in de productieruimtes en kantoren toegelaten. Bezoekers dienen zich te registreren en onze maatregelen (mondmasker, handschoenen, meting) te volgen.
 13. Tot nader order wordt er geen soep of verse broodjes geleverd.
 14. Privé-bestellingen mogen niet geleverd worden op de drukkerij.
 15. Indien je afwezig bent, meld je dit aan:
  1. XXL-medewerkers: Gio
  2. Alle anderen: Koen
 16. Eventuele suggesties kunnen via koen@zwartopwit.be.

ziek, wat nu?

je wordt ziek op het werk

Meld plots opkomende ziektesymptomen (hoesten, koorts, misselijkheid, enz...) onmiddellijk aan Koen of Geert. Was onmiddellijk je handen en zet je mondmasker op. Verlaat onmiddellijk je werkpost en betreed zo weinig mogelijk andere ruimtes. Indien je niet zelf thuis raakt, zoeken we samen naar een oplossing om je zo snel mogelijk thuis te krijgen. Je maakt sowieso geen gebruik van het openbaar vervoer. Voor je vertrekt was je nogmaals je handen.

je collega wordt ziek op het werk

Zorg eerst voor jezelf: was je handen, draag handschoenen en een mondmasker. Vraag je collega om zo snel mogelijk de werkpost te verlaten. Verwittig Koen of Geert.
Ontsmet de volledige werkpost en alle gemeenschappelijke toestellen (hou rekening met de volgende ploeg). Je mag blijven werken, ook al heb je nauw contact gehad met je zieke collega. Mogelijk zullen contacttracers contact met je opnemen, je volgt hun instructies. Meet vanaf nu tweemaal daags je temperatuur en pas strikte handhygiëne toe. Zodra ziektesymptomen optreden, contacteer je jouw huisarts en verwittig je Koen of Geert.

een huisgenoot wordt ziek of vertoont symptomen

Je meldt dit onmiddellijk aan Koen of Geert. Contacteer je huisarts en laat bij je zieke huisgenoot een Covid19-test uitvoeren. Zolang er geen uitsluitsel is, blijf je thuis. Bij een Covid19-diagnose van je huisgenoot volg je het advies van je dokter. Afhankelijk van de diagnose bespreken we de verdere planning.

 

Dank voor je begrip, tot binnenkort en... zorg goed voor elkaar!