help me!

Onderstaande interne maatregelen hebben we de afgelopen tijd samengesteld. We zijn ervan overtuigd dat we door het volgen van onderstaande maatregelen zoveel en zo veilig als mogelijk aan de slag kunnen blijven.

laatst geüpdatet op vrijdag 8 mei

interne maatregelen

  1. In- en uitgang medewerkers hoofdgebouw
   • • Ingang enkel via oud onthaal
   • • Uitgang enkel via deur poort 3
  2. In- en uitgang medewerkers XXL
   • • Ingang enkel via deur poort 6
   • • Uitgang enkel via deur poort 7
 1. Thuiswerken blijft verplicht voor iedereen die thuis kan werken. Online samenwerken doen we via Skype. Het gebruik van andere samenwerkingsplatformen wordt niet aangeraden. Het gebruik van Zoom wordt uitdrukkelijk verboden op toestellen van drukkerij Bulckens. De exacte afspraken hieromtrent worden per team afzonderlijk besproken.
 2. Ben je of voel je je ziek, blijf thuis. Word je tijdens je aanwezigheid ziek, meld dit onmiddellijk, dan kunnen we de nodige maatregelen treffen.
 3. De kantoren worden zoveel als mogelijk vermeden door productiemedewerkers. Heb je een kantoormedewerker nodig, bel je hem/haar op via de toestellen in de drukkerij/je eigen toestel.
 4. In de kantoren geldt éénrichtingsverkeer. Volg, in ieders belang, de blauwe pijlen. De deuren blijven zoveel mogelijk geopend (open en gesloten deuren zullen duidelijk aangegeven zijn dmv een sticker).
 5. We kochten herbruikbare mondmaskers aan voor iedereen die op kantoor of in de productieruimtes werkt. Je zal dit ontvangen zodra deze worden geleverd en je effectief op de drukkerij komt werken. Uiteraard mag je ook voor je eigen mondmasker zorgen. De afspraken hierrond zijn de volgende:
  1. We raden het dragen van een mondmasker altijd aan. Als je het draagt, draag het correct!
  2. Op je werkplaats mag je zonder mondmasker werken.
  3. Bij verplaatsing, doorheen de productieruimtes, van kantoor naar productie of andersom is een mondmasker verplicht.
  4. Werk je in de productieruimtes korter bij elkaar dan 1,5m, draag je verplicht je mondmasker.
  5. Magazijniers en logistieke medewerkers dragen altijd het mondmasker.
  6. Ieder draagt zorg voor zijn eigen mondmasker (regelmatig wassen).
 6. We vragen om je zoveel als mogelijk thuis voor te bereiden op je dagtaak:
  1. Meet je temperatuur thuis en registreer deze bij binnenkomst (verplicht)
  2. Kleed je thuis om (indien mogelijk), zodat we de kleedkamers zoveel mogelijk vermijden
  3. Zorg dat je weet welke uren je aanwezig moet zijn. Zo kunnen we zo efficiënt mogelijk werken.
 7. Was of ontsmet je handen bij binnenkomst, na een bezoek in de productie en indien nodig tussendoor nogmaals. Was tevens je handen bij vertrek.
 8. Verlucht je kantoor of de productieruimte zoveel mogelijk. Maak in de productieruimtes zoveel mogelijk gebruik van open rookluiken (indien het weer het toelaat).
 9. Ontsmet je werkplaats met de daartoe ter beschikking gestelde producten op het einde van je werkdag. Let hierbij vooral op onderdelen die vaak worden aangeraakt. Zo hou je het veilig voor je collega’s.
 10. Gemeenschappelijke transportmiddelen (transpallet/heftruck) mogen enkel gebruikt worden bij gebruik van handschoenen.
 11. In de productieruimtes en kantoren zullen voldoende ontsmettingsmiddelen, handschoenen ed ter beschikking staan om een veilige werking te bevorderen, maak er gebruik van!
 12. We zullen de lunchpauzes zoveel mogelijk spreiden over de middag. Ook in de refter creëerden we extra tussenruimte. Reinig na je lunch je plaats grondig.
 13. Enkel de noodzakelijke personen worden in de productieruimtes en kantoren toegelaten. Tot 1 juli wordt er voorlopig geen bezoek toegelaten. Dringende interventies kunnen, indien vooraf aangemeld bij Koen of Geert. Bezoekers dienen zich te registreren en onze maatregelen (mondmasker, handschoenen, meting) te volgen.
 14. Tot nader order wordt er geen soep of verse broodjes geleverd. We raden iedereen aan om zijn/haar eigen bestek mee te brengen.
 15. Privé-bestellingen mogen niet geleverd worden op de drukkerij.
 16. Indien je afwezig bent, meld je dit aan:
  1. XXL-medewerkers: Gio
  2. Alle anderen: Koen
 17. Externe partners die veelvuldig een bezoek aan de drukkerij brengen dienen we op de hoogte te brengen. Daarom vragen we met aandrang dat iedereen zijn lijst met frequente bezoekers doorgeeft aan Sofie (sofie@zwartopwit.be).
 18. Eventuele suggesties kunnen via koen@zwartopwit.be.

ziek, wat nu?

je wordt ziek op het werk

Meld plots opkomende ziektesymptomen (hoesten, koorts, misselijkheid, enz...) onmiddellijk aan Koen of Geert. Was onmiddellijk je handen en zet je mondmasker op. Verlaat onmiddellijk je werkpost en betreed zo weinig mogelijk andere ruimtes. Indien je niet zelf thuis raakt, zoeken we samen naar een oplossing om je zo snel mogelijk thuis te krijgen. Je maakt sowieso geen gebruik van het openbaar vervoer. Voor je vertrekt was je nogmaals je handen.

je collega wordt ziek op het werk

Zorg eerst voor jezelf: was je handen, draag handschoenen en een mondmasker. Vraag je collega om zo snel mogelijk de werkpost te verlaten. Verwittig Koen of Geert.
Ontsmet de volledige werkpost en alle gemeenschappelijke toestellen (hou rekening met de volgende ploeg). Je mag blijven werken, ook al heb je nauw contact gehad met je zieke collega. Mogelijk zullen contacttracers contact met je opnemen, je volgt hun instructies. Meet vanaf nu tweemaal daags je temperatuur en pas strikte handhygiëne toe. Zodra ziektesymptomen optreden, contacteer je jouw huisarts en verwittig je Koen of Geert.

een huisgenoot wordt ziek of vertoont symptomen

Je meldt dit onmiddellijk aan Koen of Geert. Contacteer je huisarts en laat bij je zieke huisgenoot een Covid19-test uitvoeren. Zolang er geen uitsluitsel is, blijf je thuis. Bij een Covid19-diagnose van je huisgenoot volg je het advies van je dokter. Afhankelijk van de diagnose bespreken we de verdere planning.

 

Dank voor je begrip, tot binnenkort en... zorg goed voor elkaar!