help me!

Wedstrijd I Am Greta

Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door Drukkerij Bulckens bv, Grensstraat 9, 2270 Herenthout. Personeelsleden en bestuurders van Drukkerij Bulckens worden van de wedstrijd uitgesloten.

Deelnemer

Elk natuurlijk persoon, ouder dan 18 jaar op het moment van de deelname, kan slechts éénmaal deelnemen aan deze wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd is gratis en gebeurt via de website van Zwartopwit. De deelnemer dient een antwoord te geven op de wedstrijdvraag.

De wedstrijd loopt van 20 oktober 2020 tot en met 27 oktober 2020.

De eerste 50 mensen die een correct antwoord toesturen, winnen elk 2 tickets voor de film "I Am Greta". Deze tickets zijn geldig in alle Belgische cinemazalen die de film vertonen. Niet geldig op weekend- en feestdagen. Bekijk de programmatie op cinenews.be

De prijs is niet in te ruilen tegen cash geld of andere voordelen in natura.

Betwistingen en eventuele wijzigingen van het reglement

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.zwartopwit.be.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de inrichters uit te sluiten.

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de rechtbank van Turnhout. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar marketing@zwartopwit.be.