help me!

jar·gon (het); o -s onbegrijpelijke vaktaal

verklaring:

lay-out

De schets, het stramien, het ontwerp of hoe je pagina eruit moet zien.