help me!

jar·gon (het); o -s onbegrijpelijke vaktaal

verklaring:

DIN-formaten

De DIN A-formaten starten bij het formaat A0.
A0 is gelijk aan 1m² met als afmeting : 1189 × 841 mm.(de verhouding tussen de lange en de korte zijdeis de vierkantswortel uit 2)

Het eerst volgende formaat, A1, is de helft over de lange zijde of 841 × 594 mm

A2 is de helft van een A1, … A2, A3, A4, A5, A6, A7.
Soms is een A-formaat te groot, maar het volgende te klein. Om deze reden is er ook een serie B-formaten die dezelfde verhouding heeft als de A-formaten. 

Echter het uitgangspunt van de afmetingen is anders: bij het A0-formaat is dat de oppervlakte van 1m², bij het B0-formaat is dat de lengte van de korte zijde: 1m.